Vad är finkultur?

Finkultur anses vara mer värdefullt jämfört med andra kulturformer. Enligt många är finkulturen motsatsen till vad popkulturen eller folkkulturen är. Det svåra är att veta var gränsen går mellan dessa kulturer, hur bestämmer man vad som är finkultur och vad som är popkultur? Harald Swedner var en svensk sociolog som kom på namnet “finkultur” på mitten av 1960-talet. Han gjorde en undersökning i sex olika städer av kulturella institutioner och använde sig av ordet “finkultur” som ironi på finrum.

Finkultur idag kan man säga är samma sak som det estetiska kulturbegreppet. Begreppet skapades i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet, och då var det inom den västerländska borgerligheten. Kort sagt definierar finkultur en form av kultur som har sin utgångspunkt i de estetiska och traditionella kriterier. De som främjar olika konsttyper.

Exempel på finkultur är bland annat klassisk musik, klassisk litteratur, poesi, jazz, opera, bildkonst och viss teater. Idag finns det till och med vissa spel som man kan räkna till finkulturen, exempel på detta är onlinespel som har en svensk licens samt de spel som bjuder på ett tema om opera, teater eller viss litteratur.