Finansiera ditt kulturarbete

Många kulturarbetare upplever att de i perioder har lite pengar, vilket beror på att de ofta arbetar i säsongsbetonade branscher. Ibland finns det väldigt mycket jobb att tillgå, vilket leder till ett intensivt arbetsliv i stunden, medan det i andra perioder kan råda jobbtorka, vilket kan slå mot privatekonomin. För att klara dig igenom perioder då du har en mindre mängd arbete finns det flera möjligheter att förbättra ekonomin.

Om du har värdesaker hemma kan du vända dig till pantbanken där du kan skicka in dina smycken. Här kan du panta dina värdesaker till en av de lägsta räntorna på marknaden. Du beställer en gratis pantpåse, skickar in dina värdesaker och får snabbt ett låneerbjudande tillbaka. Om du godkänner pantbankens låneerbjudande enligt tidsramen får du pengarna på kontot inom fem minuter.

Ekonomisk otrygghet

Många konstnärer och andra kulturarbetare upplever ekonomisk otrygghet, vilket påverkar kulturlivet i stort samt det privata skapandet. För att förbättra din ekonomiska situation som kulturarbetare kan du panta dina värdesaker, monetarisera ditt skapande eller skaffa ett extrajobb.