Vad är kultur?

Att förklara begreppet kultur på ett smidigt och enkelt sätt är inte det lättaste att göra. En förklaring som beskriver begreppet är att kultur innebär allt det du gör på ett kreativt sätt, till exempel musik, dans, teater eller konst. Alla länder har dessa saker, men det är viktigt att komma ihåg att trots det ser kulturen inte likadan ut i alla länder. Varje land har nämligen sin egna kultur, och varje land som befinner sig på samma kontinent har ofta liknande kulturer. Det är alltså möjligt att se likheter mellan de länder som ligger närmast varandra. Kort sagt kan man säga att kulturen är sammankopplad med landets traditioner och seder. Du kommer få olika svar om vad kultur är beroende på vem du frågar, men det vanligaste svaret är att det har med mänsklig aktivitet att göra. Det finns flera olika kulturområden, populärkulturen är till exempel något som de flesta i hela världen känner till, i den ingår bland annat musik, TV-program och filmer som blivit kända i alla länder.

Kort sagt kan man alltså säga att det finns en kultur som de flesta människor följer, oavsett var de bor, samtidigt som varje land har sin egna kultur. Ett land kan dessutom ha flera kulturer beroende på vilken del av landet det gäller.

Levnadsmönster eller en konstnärlig inriktning

Man kan säga att det finns två saker som går att förknippa med kultur. Det kan ses som en konstnärlig inriktning eller som ett socialt överfört levnadsmönster. Givetvis har det även att göra med seder, värderingar, språk, normer, klädsel, ritualer och vilken tro man har. Själva ordet kultur kommer från det latinska ordet cultura och betyder ungefär bildning, odling eller bearbetning. När du hör någon beskrivas som en kulturell person betyder det att den personen är intresserad av kultur, främst konst och scenkonst.

Om du tar en titt bakåt i tiden och hur kulturen såg ut förr i tiden kommer du se hur den har utvecklats. Kulturen kommer dessutom att fortsätta utvecklas även i framtiden. Ibland händer det även att två kulturer slås ihop och bildar en hel ny kultur.

Begrepp

I Sverige kan man säga att det finns två begrepp gällande kultur. Det första är det humanistiska kulturbegreppet. Inom detta begrepp ingår konstnärligt skapande, en viss del filosofi och skapande av underhållning. Med konstnärligt skapande menar man konst, litteratur, film, musik, formgivning och arkitektur.

Det andra begreppet gällande kultur är det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet . Det innebär de socialt överförda levnadsmönsterna man har med sig från barnsben. Det kan vara allt från en utländsk kultur, ifall man har föräldrar som kommer från ett annat land, men det kan också vara vissa traditioner, seder och attityder som man har lärt sig.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *