Populärkultur

Populärkultur är begreppet som beskriver den kultur som riktar sig till den breda allmänheten. Populärkulturen har alltid funnits, den har utvecklats jämte den “officiella” kulturen, ett exempel på populärkultur från förr är klotter som man har hittat på pyramider, det finns äventyrsberättelser i Bibeln. Ett annat exempel är reklammusik som bevarats från medeltiden.

Några områden inom populärkulturen är popkonst, popmusik och kiosklitteratur. Det som är gemensamt för populärkulturen är att den är lättillgänglig och mindre komplicerad jämfört med andra sorters kulturer. Den är också mer känslosam och ges ut i större volym jämfört med till exempel finkulturen. Om man säger att finkulturen är till för överklassen, kan man säga att populärkulturen är något som passar alla. Trots att befolkningen inte är uppdelad i över- och underklass på samma sätt idag som de var förr.

Ett sätt att ta del av populärkulturen är genom TV, radio och sådant.

Förutom de så kallade konstnärliga områdena inom populärkulturen finns det även ett antal vetenskapliga områden. Exempel på dessa är populärhistoria och populärvetenskap. En enkel förklaring om vad dessa är, är att de förklarar komplexa samband på ett mer allmänt sätt. Det gör det lättare för fler personer att ta del av kunskapen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *