Kultur i Nicaragua

Nicaragua är ett land där de flesta kulturyttringar har en gemensam nämnare, vilket är folkets mångkulturella bakgrund. Många säger att landets kultur är som en blandning mellan indiankulturen och moderna inflytanden. Några av Nicaraguas mest kända personer inom olika kulturområden är:

Litteratur, konst och musik

När det gäller litteratur är Nicaragua ett land som är mest känt som ett land av poeter. Ruben Dario var en av de mest kända och förutom sina dikter hade han ett visst inflytande i spanskans modernisering.

Roger Perez de la Rocha, Patricia Belli, Fernando Saravia och Juan Abarca är några av landets mest kända konstnärer. Något som många av Nicaraguas konstnärer inspireras av är petroglyfer, eller hällristningarna, som indianerna skapade förr i tiden.

Förutom konstnärer och författare finns det en hel del kända musiker. Något som är vanligt för musiken i landet är att den spelas med en marimba, vilket är ett slags slaginstrument. Till musiken är det inte ovanligt att dansgrupper framträder, det finns flera grupper som utför både moderna danser och folkdanser.

Teater är något som är rätt ovanligt i Nicaragua, innan TV:n kom till fanns det dock radioteater som var väldigt populär.