Kultur i Frankrike

Frankrike är ett av de europeiska länderna som är mycket måna om sitt språk och sin kultur. Landet har kvoter gällande musik och film, de har bestämt att ett visst antal av de båda endast får spelas upp på det franska språket. Detta är ett av sätten de använder sig av för att bevara sitt språk. Frankrike har varit ett ledande kulturland i över 1000 år och trots att utvecklingen varit rik har den samtidigt varit enhetlig.

Folkkultur

Den franska folkkulturen har sin grund i den galliska kulturen men har även inflytande från flera platser, exempel på vad som lett till inflytandena är efter invasioner från romare, vikingar och germaner för att nämna några. Det finns dessutom mindre kulturer som inte lyckats ta upp lika stor plats i den franska kulturen. Tack vare dessa är det dock lättare att se skillnad på kulturen i södra Frankrike jämfört med norra delarna av landet.

Fransk film och litteratur

Fransk film har rätt gamla traditioner. Det var två franska bröder, bröderna Lumière, som skapade världens första filmer. Man kan alltså säga att filmens uppkomst skedde i Frankrike. Den första animerade filmen skapades också av en fransk person, Émile Cohl, samt Alice Guy-Blaché och Georges Méliès som också hade experimenterat lite med animationstekniken. Idag är det inte ovanligt att utländska filmer som visas i Frankrike dubbas till franska. Varför de väljer att dubba filmerna är för att skydda kulturen.

Precis som med filmer är det inte ovanligt för Frankrike att översätta böcker till franska. Det är dock inte speciellt unikt eftersom samma sak sker i andra länder. Trots att Frankrike är det land man först tänker på när man hör eller läser franska finns det flera andra länder som är franskspråkiga. Det finns därför litteratur på franska som kanske inte kommer från själva landet. Trots det finns det flera välkända franska författare, redan på medeltiden fanns det ett antal författare som skrev små sagor och dikter. François Villon var en känd poet som föddes år 1431 och han var som mest känd för Det lilla testamentet och Det stora testamentet. Det var två ballad-/diktverk som fortsatte att inspirera framtida artister och författare. Ett exempel på personer som blivit inspirerade av Villons verk är Cornelis Vreeswijk och Evert Taube.