Tips på att undvika en kulturchock

Kulturchock är vad det kallas när personer från olika kulturer missförstår varandra. Det vanligaste som leder till en sådan situation är när två personer kanske inte pratar samma språk och därför inte förstår varandra. Men det är endast en faktor som kan leda till kulturchock, det finns fler. Det är inte alltid på grund av språket utan chocken kan uppstå från olika beteenden, traditioner och värderingar.

Det är inte alltid en kulturchock är något dåligt. Skulle det uppstå ett missförstånd är det bäst att be om ursäkt, förklara om man inte förstår eller berättar hur det går till i landet man bor i och vilken skillnad det är mellan sin kultur och det som sker på platsen man besöker. Det kan leda till att man träffar en ny vän.

Hur man undviker en kulturchock

Det finns flera bra tips på hur man kan gå till väga för att undvika en kulturchock. En vanlig situation där kulturchock kan uppstå är när man besöker ett annat land. Ett tips är att man läser mer om området man ska besöka. Det är inte alltid det räcker att man känner till lite om landet, många länder har olika kulturer beroende på vilken del av landet man besöker. Därför rekommenderas det att man gör sin research om det område man ska besöka först.

En annan rekommendation är att man lär sig några enkla fraser på språket som talas. Trots att man klarar sig med engelska i de flesta länder kan det vara bra ifall man lär sig säga fraser som “förlåt” och “tack”.

Den tredje rekommendationen om man ska besöka ett annat land är att respektera deras seder och traditioner även ifall man inte förstår sig på dem. Det finns en chans att man stöter på något som är intressant och slutar med att man själv deltar i traditionen.

Sista rekommendationen för att undvika kulturchock är att prata med folket. Ifall man är vänlig och visar respekt för de som bor där minskar risken för kulturchock. Självklart behöver man inte ha ett långt samtal, det kan räcka med att man frågar om vägen eller bjuder någon på middag och ser ifall de är bekväma med att berätta mer om sina liv och hur de lever.