Kultur i Kina

Den kinesiska kulturen har en historia som sträcker sig över 5000 år tillbaka, vilket gör den till en av de äldsta kulturerna. Kulturen innefattar en rad olika komponenter, från litteratur till musik och konst samt mycket mer.

Litteratur och teater

Det som får den kinesiska litteraturen att vara så unik jämfört med andra länders, är att mycket av det skrivna ordet i Kina skrivs med kinesiska tecken istället för vanliga bokstäver som vi använder. Litteraturen i landet har utvecklats en hel del under åren. Under Zhoudynastin var det främst filosofiska verk som hade störst betydelse, därefter blev poesin viktigare och efter poesin började prosan växa fram.

Det sägs att teatern eller pjäsen i Kina har sitt ursprung i förhistoriska schamanriter, därefter började pjäserna att hållas i mobila vagnar. Det var först i början på 1900-talet som den mer moderna teatern började komma till, en av de populäraste typerna på den tiden var huaju, vilket är en levande talteatertradition som härstammade från Japan. Den kinesiska versionen hade dock fått ett inflytande från Europa. Onkel Toms stuga och Kameliadamen var två av de första pjäserna som visades i landet.